15 thg 9, 2016

Nhặt !

Nhặt thời gian đi vội
Trả cho người đơn côi
Thu tím màu áo mới
Gió lại cuốn đi rồi

Nhặt cho  đầy nỗi nhớ
Năm tháng rụng từng mùa
Hòi người đêm trăn trở
Lá rơi đầy hiên chưa ?


3 nhận xét:

Nếu muốn dán ảnh vào comment, bạn chỉ cần lấy link hình và dán trực tiếp vào khung không cần thẻ lệnh.
Cảm ơn bạn đã đến thăm nhà. Chúc bình an.